Tuesday, May 28, 2013

ULASAN KARYA AGUNG PANTUN MELAYU: BINGKISAN PERMATA

Disediakan oleh:
NUR FAZRYNA BINTI ZAKARIA
WAN NORASLINBALQIS BINTI HARUN
NOR AIN BINTI MOHD ADNAN
NIK RABIATUL HAFIZAH BINTI NIK LEH

1.0 PENGENALAN
Karya agung Melayu, Pantun Melayu: Bingkisan Permata yang dikaji dan diperkenalkan oleh Harun Mat Piah menghimpunkan lebih 4000 rangkap pantun, puisi istimewa ciptaan orang Melayu. Buku ini memuatkan pelbagai jenis dan bentuk pantun, yang meliputi tema  dan isi yang luas serta pelbagai. Bingkisan Permata merupakan tajuk kecil daripada judul koleksi pantun ini sesuai dengan konsep bingkisan, iaitu bungkusan (barang kiriman, buah tangan) yang biasanya disertai surat untuk disampaikan kepada orang yang dikasihi dan dihormati. Permata merujuk kepada pantun yang menjadi warisan budaya masyarakat Melayu, manakala penerima yang dimaksudkan ialah masyarakat atau bangsa Melayu di seluruh Nusantara yang mewarisi tradisi ini.
Oleh itu, sesuai dengan konsep bingkisan yang diketengahkan oleh karya ini, buku ini telah dibahagikan kepada empat bahagian, iaitu Bingkis Pemula, Bingkis Bicara, Bingkis Kasih dan Bingkis Penutup. Bingkis Pemula merupakan himpunan pantun dengan maksud memulakan bicara, majlis atau warkah. Bingkis ini dimulai dengan “Awal Bismillah” yang merupakan kata alu-aluan memulakan majlis; diikuti oleh pantun-pantun ringan yang membawa maksud jenaka dan usik-mengusik. Bingkis Bicara pula mengetengahkan tema-tema pantun yang agak berat, bermula tentang ‘Adat dan Etika’, ‘Budi dan Adab’, ‘Agama dan Pengajaran’, ‘Peribahasa, Kiasan dan Ibarat’ dan kemudian tentang ‘Perantauan dan Nasib’.
Pantun-pantun yang mengangkat tema percintaan pula dihimpunkan dalam Bingkis Kasih. Misalnya dalam ‘Cinta Bersemi’ ialah pantun yang membawa maksud usik-mengusik, berkenalan dan berjanji, diikuti dengan ‘Hasrat Tercapai’ yang menggambarkan kegembiraan dalam hidup berkasih dengan tercapainya cita-cita dan harapan para kekasih, misalnya untuk sehidup semati dalam ikatan perkahwinan. Bab ini diakhiri dengan tema ‘Kasih Terhalang’ dengan maksud harapan yang tidak kesampaian, terhalang oleh peristiwa-peristiwa tertentu. Karya ini diakhiri dengan Bingkis Penutup yang merupakan himpunan pantun sebagai penutup pembicaraan.
Sebagai sebuah karya agung, Bingkisan Permata menghimpunkan rakaman kebijaksanaan masyarakat Melayu lama dalam membuat pengamatan yang tajam terhadap keadaan dan perkara yang berlaku dalam kehidupan mereka. Pantun-pantun yang tercipta mengandungi pemikiran atau falsafahnya yang tersendiri dalam menjalankan peranannya sebagai medium untuk berkomunikasi dan berhibur dan pada masa yang sama mendidik khalayak pembaca dengan nilai-nilai yang positif.


1.1 Ciri-ciri Pantun Melayu
Pantun merupakan satu puisi Melayu yang berangkap dan menggunakan bahasa-bahasa indah. Pantun ialah karya puisi Melayu lama yang bukan sekadar sarat dengan makna tetapi juga padat dengan nilai keindahannya (Mohd Rashid Md.Idris, 2011: 67). Pantun merupakan warisan puisi Melayu tradisional yang tak lapuk dek hujan dan tak lekang dek panas. Pantun pada kebiasaannya mempunyai empat rangkap, tetapi pantun boleh mempunyai rangkap yang genap bermula daripada dua, empat, enam sehingga empat belas. Setiap rangkap pantun terbahagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian pembayang pada separuh rangkap pertama, dan bahagian maksud pada separuh rangkap kedua. Bagi pantun dua kerat pula, baris pertama adalah pembayang dan baris kedua adalah maksud. Rima atau bunyi akhir di hujung baris adalah sejajar. Setiap baris pantun mempunyai sembilan atau sepuluh suku kata walaupun terdapat rangkap pantun yang mempunyai lapan sehingga dua belas suku kata.
            Pantun mementingkan keseimbangan bunyi antara rangkap pembayang dengan rangkap maksud. Keindahan dalam pantun dilihat daripada aspek rima akhir serta eufoninya. Eufoni merupakan kombinasi yang dianggap enak dan sedap didengar. Kata-kata yang dipilih bagi mencipta pantun harus berima dan beralun. Selain itu, dalam pantun Melayu juga mengandungi unsur emotif yang boleh membangkitkan perasaan untuk menjadikan sesuatu pantun lebih berkesan dan bermakna. Melalui bentuknya yang kemas dan padat, pantun berjaya menjadi alat yang penting untuk menghibur, memberi nasihat, menduga akal, meluahkan perasaan dan menyedapkan cakap. Pantun turut berfungsi sebagai media untuk menyampaikan hasrat yang seni atau rahsia yang tersembunyi melalui penyampaian yang berkias.

1.2 Mesej dan Tema
Secara umumnya, puisi Melayu bertujuan menyampaikan amanat dan perutusan yang bersifat didaktik, membina dan membimbing masyarakat khalayaknya ke jalan kebenaran. Pemilihan teks untuk pantun menekankan pentingnya aspek menyampaikan mesej dan tema yang baik, sesuai dengan nilai dan tanggapan masyarakat Melayu. Aspek mesej atau tema dianggap sebagai estetika dalaman atau unsur etika yang dianggap penting dalam puitika sastera Melayu. Pemilihan pantun perlu disesuaikan dengan tema dan mesej yang ingin disampaikan.

2.0 LATAR BELAKANG PENGKAJI
Harun Mat Piah dilahirkan pada 14 November 1937 di Kampung Lubuk Merbau, Kuala Kangsar, Perak. Pendidikan awalnya diterima dari sekolah Melayu sebelum melanjutkan pelajaran ke Maktab Perguruan Sultan Idris, Tanjung Malim dari tahun 1955 sehingga tahun 1957. Dengan mengikuti kelas-kelas persendirian di sekolah Inggeris, beliau berjaya memperoleh sijil-sijil MCE (Malaysia Certificate of Education, 1961) dan HSC (Higher Certificate of Education, 1966).  Seterusnya beliau melanjutkan pelajaran ke Maktab Perguruan Bahasa (1963), Maktab Perguruan Ilmu Khas (1965) dalam bidang seni dan kraf tangan.  Pada tahun 1967 beliau memasuki Universiti Malaya dan tiga tahun kemudian memperoleh Ijazah Sarjana Muda Sastera dalam bidang Linguistik.
            Beliau menerima Biasiswa British Commonwealth Universities untuk melanjutkan pengajian di School of Oriental and African Studies, Universiti London pada tahun 1972 hingga 1975.  Dalam tempoh tersebut beliau berpeluang membuat penyelidikan di pusat-pusat manuskrip Melayu di Eropah Belanda, Perancis dan Belgium, selain London, Cambridge dan Oxford di United Kingdom. Sekembalinya ke tanah air, beliau bertugas sebagai pensyarah di Institut Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada tahun 1981 beliau berjaya mendapat Ijazah Ph.D dari Universiti Kebangsaan Malaysia, menerusi disertasinya, "Puisi Melayu Tradisional - Satu Pembicaraan Genre dan Fungsi." 
            Beliau pernah berkhidmat sebagai Timbalan Pengarah Institut Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu (IBKKM); Ketua Jabatan Pengajian Melayu dan Profesor Madya di Universiti Kebangsaan Malaysia.  Beliau bersara pada awal tahun 1990 untuk bertugas sebagai pensyarah kanan di Universiti Brunei Darussalam dan kemudian sebagai Ketua Jabatan Kesusasteraan Melayu di universiti tersebut seterusnya bersara dari jawatannya pada akhir tahun 1997.  Kini beliau melibatkan diri dalam penerbitan karya agung bersama Yayasan Karyawan Malaysia.
            Sumbangan Harun Mat Piah dalam pengkajian dan penyelidikan sastera banyak mengarah kepada sastera dan budaya Melayu tradisional.  Buku-buku, makalah dan kertas-kertas kerja persidangan yang dihasilkan adalah hasil daripada penyelidikan-penyelidikan yang  teliti dan bersifat akademik serta sistematik bentuknya. Beliau adalah antara tokoh yang berwibawa dalam kesusasteraan Melayu lama, khususnya puisi  Melayu tradisional. Antara karya beliau ialah Kesarjanaan Melayu (bersama Farid M. Onn)- 1976, Cerita-cerita Panji Melayu (1980), Anthology of Asean Literature (1982), Gamelan Malaysia (1982), Puisi Melayu Tradisional - Satu Pembicaraan Genre dan Fungsi (1989) dan Kesusasteraan Melayu Tradisional (1993).
3.0 BINGKIS PEMULA
Bingkis Pemula merangkumi pantun-pantun pembuka bicara. Selain itu, Bingkis Pemula juga turut mengetengahkan pantun-pantun yang mengandungi tema yang ringan, iaitu pantun jenaka, teka teki dan sindiran serta pantun kanak-kanak.

3.1 Pembuka bicara
Menurut  Harun Mat Piah (2001: xxvi) pantun pembuka bicara digunakan untuk memulakan sesuatu bicara, majlis atau warkah. Pada zaman moden, pantun pembuka bicara telah digunakan dalam majlis rasmi untuk mengucapkan selamat datang, kata sanjungan dan pujian,  ucapan terima kasih dan perpisahan (Mohd Rashid Md Idris, 2011:159). Contohnya:
Sirih lipat sirih pinang,
            Sirih dari Pulau Mutiara;
Pemanis kata selamat datang,
            Awal Bismillah pembuka bicara.
                                                                                                      [Bingkisan Permata, 2001:13]
Pantun ini sering  digunakan pada sesuatu majlis rasmi  pada masa kini  untuk meraikan jemputan  atau hadirin  yang hadir dan dimulai dengan lafaz bismillah sebagai kata alu-aluan sebelum memulakan majlis tersebut. 

Bukan lebah sebarang lebah,
            Lebah bersarang di rumpun buluh;
Bukan sembah sebarang sembah,
            Sembah menyusun sepuluh jari.
                                                                                                    [Bingkisan Permata, 2001:13]

Pantun ini digunakan oleh pembesar atau rakyat ketika sistem pemerintahan beraja pada zaman dahulu. Lazimnya,  sebelum menyampaikan sesuatu berita atau  perkhabaran pembesar atau rakyat jelata akan menjadikan pantun ini sebagai pemula bicara sebelum mereka menyampaikan tujuan mereka yang sebenarnya. Hal ini demikian kerana pada zaman dahulu raja merupakan ketua pemerintah yang sangat disanjung dan dihormati oleh rakyat dan pantun ini digunakan untuk memuliakan kedudukan sultan itu sendiri sebagai pemerintah yang berkuasa.3.2 Jenaka
Memandangkan masyarakat Melayu lama tidak mempunyai saluran atau media yang canggih untuk menghiburkan hati setelah penat bekerja, maka pantun jenaka dijadikan sebagai medium untuk mereka mengubat lara di hati dan juga melepaskan segala kelelahan sama ada dari segi fizikal dan mental. Hal ini demikian kerana pantun tersebut mengandungi unsur kelucuan yang dapat  menimbulkan keriangan dalam kehidupan seharian mereka. Contohnya:
Belimbing manis rebah di tebang,
Kemiri tanam berleret-leret;
Kambing berbaris tengah padang,
Biri-biri menghembus trompet.
                 [Bingkisan Permata, 2001:56]

Jika lengang dalam negeri,
Marilah kita pergi ke kota;
Hairan tercengang kucing berdiri,
Melihat tikus naik kereta.
                 [Bingkisan Permata, 2001:61]


3.3 Teka-Teki
Pada zaman dahulu pantun teka-teki digunakan sebagai medium untuk menguji minda atau  kebijaksanaan mereka. Menurut  Mohd Rashid Md Idris (2011:127) sifat yang terkandung pada pantun teka teki yang memerlukan jawapan  merupakan jawapan adalah merupakan satu daripada alat untuk menggerakkan cara berfikir secara spontan dan membina kemahiran berfikir dengan tepat. Lazimnya, teka teki ini akan disampaikan kepada khalayak ramai dan keadaan tersebut akan menimbulkan suasana riang dan seterusnya akan mengeratkan hubungan silaturrahim sesama  mereka. Contohnya:
Bawa kerakap dengan batangnya,
Buat bekal pergi ke bendang;
Cuba teka apa binatangnya,
Berbunyi seperti gong dan gendang.,
                                                                                        [Bingkisan Permata, 2001:55]

Orang Sunda ke Pulau Barus,
            Sarat perahunya bermuat kopi;
Apakah benda badannya kurus,
Digenyeh kepala terbitlah api.
                                                                                                 [Bingkisan Permata, 2001:70]

3.4 Sindiran
Penggunaan pantun adalah untuk menghindarkan kata-kata kasar dan tajam ketika  menyindir perbuatan atau sifat seseorang yang kurang baik atau salah. Hal ini demikian kerana masyarakat Melayu kaya dengan kehalusan dan kesopanan ketika berbual dan sering menyampaikan sesuatu mesej dengan cara terselindung. Menurut Nor Hashimah Jalaluddin dalam Mohd Rashid Md Idris (2011:74) dalam masyarakat Melayu perkara yang hendak disampaikan perlu dibicarakan dengan gaya yang sopan dan tertutup, iaitu secara terselindung dengan menggunakan tutur kata yang manis. Jika sindiran-sindiran tersebut disampaikan secara berterus terang akan mewujudkan perasaan yang tidak harmonis seperti terkilan atau tersinggung dan juga akan mewujudkan perasaan sakit hati yang akhirnya membawa perselisihan faham. Penggunaan pantun akan meninggalkan kesan yang lebih tepat dan tajam kepada seseorang yang disindir.
Apa guna berkain batik,
Kalau tidak memakai capal;
Apalah guna beristeri cantik,
Kalau tak pandai menumbuk sambal.
                 [Bingkisan Permata, 2001:55]

Pantun tersebut menyampaikan sindirannya terhadap sikap orang perempuan yang telah berkahwin yang hanya sibuk mencantikkan diri tetapi tidak pandai menguruskan rumah tangga dengan sebaiknya.
Hingguk-hingguk goyang-goyang,
Nasi lemak gulai lembu;
Taruh janggut tidak sembahyang,
Buat semak bawah dagu.
                                                                                        [Bingkisan Permata, 2001:61]

Solat merupakan amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah pada Hari Pembalasan kelak. Hal ini demikian kerana solat merupakan tiang agama yang mampu mencegah manusia daripada melakukan kemungkaran terhadap Allah S.W.T. Pantun ini sebenarnya menyindir sikap orang lelaki yang  menunjukkan perwatakan yang alim tetapi sebenarnya tidak mengamalkan ajaran Islam  dalam hidupnya.


3.5 Pantun Kanak-Kanak

Menurut Sulaiman Masri, Abdullah Yusuf dan Mohd Ra’in Shaari (2006: 313)  pantun kanak-kanak digunakan memberi nasihat. Contohnya:
Ayun anak ayun,
Ayun sampai hujung serambi;
Bangun anak bangun,
Jangan tidur meninggi hari.
                                                                                        [Bingkisan Permata, 2001:19]

Burung kenek-kenek,
Terbang dalam hutan;
Pesan datuk nenek,
Emak marah jangan lawan.
                                                                                        [Bingkisan Permata, 2001:25]

Berdasarkan pantun-pantun di atas jelaslah bahawa pantun kanak-kanak  digunakan untuk memberi  nasihat dan juga untuk  mendidik kanak-kanak  untuk menunjukkan sikap atau tingkah laku yang baik untuk menjadikan mereka insan yang berakhlak mulia pada suatu masa nanti.

4.0 BINGKIS BICARA
Bingkis Bicara merupakan sub topik kecil yang terdapat dalam karya Bingkisan Permata. Bingkis Bicara mengandungi perbicaraan mengenai tema-tema yang agak serius sesuai dengan falsafah Melayu. Antara tema yang dibicarakan ialah tentang “ Adat dan Etika”, “Budi dan Adab”, “Agama dan Pengajaran”, Peribahasa, Kiasan dan Ibarat” serta “Perantauan dan Nasib”.

4.1 Agama dan Pengajaran
Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2010) agama bermaksud kepercayaan pada Tuhan dan sifat-sifat serta kekuasaan Tuhan dan penerimaan ajaran serta perintah-Nya. Konsep agama dalam pantun berdasarkan konteks masyarakat Melayu mempunyai kaitan yang amat rapat dengan nilai dan akhlak Melayu-Islam. Menurut Ibnu Manzur (1990:86) dalam Mohd Rashid Md Idris (2011), akhlak merupakan gambaran dalaman manusia meliputi sifat diri mereka sendiri yang memberi makna tersendiri sesuai dengan status mereka diciptakan sebagai makhluk.
            Akhlak memainkan peranan yang sangat penting dalam proses pembentukan peribadi Muslim. Akhlak yang merupakan kelakuan bermoral merangkumi nilai-nilai seperti merendah diri, benar, hormat-menghormati, adil dan saksama dan sebagainya. Dalam masyarakat Melayu, mereka yang dianggap beretika, bermoral dan berakhlak lazimnya akan dipandang tinggi oleh masyarakat. Keseluruhan akhlak masyarakat Melayu yang terdidik dengan adat dan agama itu akan membentuk konsep budi yang menjadi sanjungan masyarakat Melayu sejak dahulu sehinggalah sekarang. Contoh pantun berkaitan dengan akhlak yang terdapat dalam karya Bingkisan Permata ialah:
Bawa aksin terlalu indah,
            Ombak bersusun berlari-lari;
Jika berkata yang tidak berfaedah,
            Terlebih baik mendiamkan diri.
[Bingkisan Permata, 2001: 139]


4.2 Budi dan Adab
Budi bermaksud akal atau kebijaksanaan (Kamus Dewan Edisi Keempat, 2010: 212). Menurut Mohd Rashid Md Idris (2011), budi dapat ditakrifkan sebagai sikap pemurah dan berbuat baik kepada orang lain. Dalam masyarakat Melayu, budi merupakan nilai yang terpuji. Amalan balas-membalas budi amat penting kerana ia dapat mewujudkan semangat kerjasama, tolong-menolong, dan bantu-membantu untuk kebaikan. Dalam masyarakat Melayu, kebanyakan pantun budi merujuk kepada kepentingan berbudi dalam masyarakat. Antara pantun yang diketengahkan dalam Bingkisan Permata ialah:
Limau manis dimakan manis,
            Manis sekali rasa isinya;
Dilihat manis dipandang manis,
            Manis sekali hati budinya.
[Bingkisan Permata, 2001: 91]

            Di samping itu, banyak juga pantun Melayu yang memaparkan penghargaan masyarakat Melayu terhadap budi atau mengenang budi. Dalam masyarakat Melayu, mereka sangat menghargai orang yang berbudi. Menjadi kelaziman orang yang berbudi akan sentiasa dikenang, diingati, dan disebut selalu walaupun kadang-kala individu yang berbudi itu telah meninggal dunia. Contohnya dapat dilihat melalui pantun tersebut:
Ambil tali panjang sedepa,
            Makan manggis dengan bijinya;
Sampai mati takkan lupa,
            Kerana manis hati budinya.
[Bingkisan Permata, 2001: 97]
Perkataan adab diambil daripada bahasa Arab “addaba” yang bermaksud mengajarkan adab (Asmawati Suhid, 2009:13). Manakala menurut takrifan Kamus Dewan Edisi Keempat (2007: 7), adab ialah tingkah laku serta tutur kata yang halus (sopan), budi bahasa, budi pekerti yang halus, kesopanan atau cara seseorang berkelakuan dalam situasi tertentu. Menurut Rosenthal (1992) adab merupakan istilah yang lebih luas kerana ia memasukkan perkara etika, moral, kelakuan dan adat istiadat, sebagai tambahan kepada perkara pembelajaran. Berdasarkan huraian tersebut, adab boleh juga dikaitkan dengan kesopanan dan ketertiban.

            Pantun dalam masyarakat Melayu banyak memerihalkan perlakuan atau tingkah laku seseorang yang dinilai dari segi baik dan buruk. Perilaku yang baik merujuk kepada perilaku yang tertib dan sopan seperti memberi salam ketika bertemu, menghormati ibu bapa dan orang tua, membongkokkan badan ketika lalu di depan orang tua dan banyak lagi. Kesempurnaan budi dan adab sangat dipentingkan dalam kehidupan. Kata-kata yang lemah lembut dan beradab adalah inti peradaban kepada bangsa. Adab dan sopan juga adalah kecantikan budi pekerti yang terpuji yang sangat disanjung sejak dahulu hingga sekarang. Contoh pantun yang berkait dengan adab ialah:           
Apa guna asam paya,
            Kalau tidak menggulai ikan;
Apa guna lagak dan gaya,
            Kalau bahasa tidak dihiraukan.
[Bingkisan Permata, 2001: 101]

Tanah baik negerinya besar,
            Banyak orang pergi mari;
Ramah baik lagi penyabar,
            Banyaklah orang mesra di hati.
[Bingkisan Permata, 2001: 175]


4.3 Adat dan Etika
Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2010), adat didefinisikan sebagai peraturan yang sudah diamalkan sejak dahulu kala dalam suatu masyarakat sehingga menjadi hukuman atau peraturan yang harus dipatuhi. Menurut Hashim Haji Musa (2002), etika ditakrifkan sebagai kod dan peraturan yang mengatur cara hidup dan tindak tanduk sesebuah masyarakat atau organisasi. Adat sangat sinonim dalam masyarakat Melayu kerana ia sering diaplikasikan dalam aktiviti seharian. Dalam masyarakat Melayu, adat dihormati, dijunjung, dan disanjung tinggi. Pelanggaran adat Melayu dianggap sebagai perbuatan sumbang dan dicemuh oleh anggota masyarakat (Mohd Rashid Md Idris, 2011: 218). Dalam Bingkisan Permata jelas terakam nilai ini, misalnya:
Menanam kelapa di Pulau Bukum,
            Tinggi sedepa sudah berbuah;
Adat bermula dengan hukum,
            Hukum bersandar di kitab Allah.
[Bingkisan Permata, 2001: 89]
Berbuah lebat pohon mempelam,
            Rasanya manis dimakan sedap;
Bersebarlah adat seluruh alam,
            Adat pusaka berpedoman kitab.

[Bingkisan Permata, 2001: 80]

            Walaupun budaya menekankan kepentingan memelihara adat, namun tidak semestinya masyarakat Melayu perlu bersikap menuruti tanpa memikirkan baik buruknya. Malah, undang-undang adat yang lapuk dan tidak relevan lagi wajar diperbaharui demi kepentingan masyarakat Melayu seluruhnya (Mohd Rashid Md Idris, 2011: 218). Jelaslah bahawa adat Melayu boleh dijadikan panduan yang boleh dipatuhi namun adat ini perlulah disesuaikan mengikut situasi sosial ataupun relevan dengan zaman. Antara pantun adat istiadat yang terdapat dalam karya Bingkisan Permata ialah:
Orang Padang mencuci benang,
            Dilipat maka dipertiga;
Kalau direntang hanya panjang,
            Elok singkatkan sekadar berguna.
[Bingkisan Permata, 2001: 91]
            Selain itu juga, pantun kategori ini lazimnya dijadikan perantaraan dalam majlis-majlis adat istiadat orang Melayu, misalnya majlis merisik, pertunangan, perkahwinan (akad nikah) atau dalam pembukaan sesuatu upacara tertentu. Contohnya dapat dilihat melalui pantun tersebut:

Masuk gelunggung berpelita,
            Anak terkukur di tebing tinggi;
Alangkah baik untung kita,
            Sirih berlipat datang sendiri.
[Bingkisan Permata, 2001: 89]
4.4 Perantauan dan Nasib
Masyarakat Melayu sering dikaitkan dengan kegiatan merantau dan berdagang. Buktinya, pada hari ini kita dapat melihat masyarakat Melayu bertebaran sehingga ke pelosok dunia. Kegiatan merantau dan berdagang mempunyai pelbagai tujuan, antaranya ialah untuk mengembara, berdagang (berniaga), membawa diri kerana kecewa, berkhidmat kepada raja, mencari rezeki, perkahwinan, menyebarkan agama dan sebagainya (Mohd Rashid Md Idris, 2011: 219). Contoh pantun yang terdapat dalam karya Bingkisan Permata ialah:
Masak nasi dibuat bubur,
            Bubur dicampur dengan gula;
Hati duka patut dihibur,
            Supaya jangan menjadi gila.
[Bingkisan Permata, 2001: 259]
Bengis sungguh orang pangkalan,
            Lalu-lalang perahu dilarang;
Menangis dagang sepanjang jalan,
            Mengenang nasib di negeri orang.
[Bingkisan Permata, 2001: 244]

            Biasanya dalam masyarakat Melayu, nilai ini merupakan satu ungkapan untuk memberi peringatan kepada individu supaya pandai membawa diri, baik hati, suka menolong dan menabur jasa dan tidak sombong supaya mereka dikasihi semasa hidup serta diingati setelah meninggal dunia. Contoh nilai ini dapat dilihat dalam pantun-pantun berikut:
Pisang kelat digonggong helang,
            Jatuh ke lubuk Inderagiri;
Jikalau berdagang di rantau orang,
            Baik-baik membawa diri.
[Bingkisan Permata, 2001: 263]


5.0 BINGKIS KASIH
Bingkis Kasih merupakan sub-topik ketiga yang terdapat dalam karya Bingkisan Permata yang membicarakan mengenai percintaan dalam tahap-tahap yang umum yang terjalin sesama manusia, iaitu antara golongan muda-mudi ataupun pasangan suami isteri. Bahagian ini membicarakan mengenai cinta dan kasih sayang yang dapat diklasifikasikan kepada berkenalan dan usik-mengusik, berkasih, bersetia dan kepuasan berkasih, cemburu dan bercerai, serta kegagalan dan penyesalan yang selari dengan Melayu. Terdapat tiga tema di dalam bab ini, iaitu ‘Cinta yang Bersemi’, ‘Hasrat Tercapai’ dan ‘Kasih Terhalang’. Pantun kasih sayang ini melibatkan percintaan dua orang kekasih yang bermula daripada titik perkenalan sehinggalah membawa perpisahan dan semua ini berkait rapat dengan soal hati dan perasaan serta fitrah seorang manusia yang ingin disayangi dan menyayangi orang lain.


5.1 Cinta Bersemi
Bercinta merupakan saat paling manis dalam pengalaman hidup seseorang. Melalui perkenalan seperti inilah timbulnya bibit-bibit kemesraan untuk memahami isi hati masing-masing. Ketika itu, janji setia dilafazkan sebagai bukti cinta abadi, usik mengusik dan senda gurau ditimbulkan untuk mencari kesesuaian dan kesefahaman antara mereka hingga kadang kala ada yang merajuk dan minta dipujuk. Luahan perasaan sebegini disampaikan oleh pasangan kekasih itu melalui pelbagai cara.
            Dalam konteks falsafah, cinta merupakan sifat baik yang mewarisi semua kebaikan, perasaan belas kasih dan kasih sayang. Pantun ini berkisar mengenai sikap masyarakat yang suka mengusik (bergurau), terutamanya golongan lelaki yang suka mengusik wanita. Selain itu, bahagian ini turut menceritakan mengenai saat awal perkenalan di antara pasangan kekasih dan juga janji-janji yang dibina ketika sedang bercinta, termasuklah sanggup bersumpah setia. Pantun ini juga berkisar mengenai hal-hal perasaan dan hati naluri manusia seperti rayuan, kerinduan, kasih sayang dan sebagainya, contohnya seperti pantun di bawah:
Dipanah oleh Indera Sakti,
            Burung Dewata di pohon keranji;
kerana sama menaruh hati,
            di ekor mata kita berjanji.

    [Bingkisan Permata, 2001:310]

            Pantun di atas membawa maksud pasangan kekasih yang saling menyayangi, telah berjanji untuk setia, dan mungkin untuk sehidup semati. Dalam percintaan juga, manusia sanggup bersumpah demi membuktikan cinta mereka terhadap pasangan masing-masing, sehinggakan ada yang sanggup bersumpah menggunakan kalam Allah S.W.T. Contohnya seperti pantun di bawah:
Tun Teja Ratna Benggala,
            pandai membelah lada sulah;
jikakau tuan belum percaya,
            mari bersumpah kalam Allah.

                                                    [Bingkisan Permata, 2001:373]
Pantun tersebut menggambarkan bahawa ada yang sanggup bermain-main dengan kalam Allah seperti bersumpah, menjunjung dan mempersendakan al-Quran. Apalagi bersumpah soal setia, ada orang yang sanggup berkorban segala-galanya demi mempertahankan hubungan cintanya (seolah-olah sanggup membelah dada untuk membuktikan kesetiaannya) dan menghadapi sebarang rintangan yang melanda untuk beroleh kepercayaan kekasih hatinya. Contohnya:
Pergi ke pasar membeli bawal,
            beli mangga di Kampung Bali;
ibarat adinda barang dijual,
            sebut harganya boleh kubeli.

               [Bingkisan Permata, 2001:351]

Pantun di atas menggambarkan apabila sedang bercinta, semuanya akan kelihatan indah, manis dan menarik di mata masing-masing. Segala kekurangan yang ada pada setiap pasangan seolah-olah terlindung oleh rasa sayang dan segala rintangan yang datang dapat diatasi dengan sebaik-baiknya. Rangkap pantun ‘ibarat adinda barang dijual, sebut harganya boleh kubeli’ menunjukkan sang arjuna sanggup melakukan apa sahaja untuk mendapatkan kekasih hatinya walaupun sukar.


5.2 Hasrat Tercapai
Pantun hasrat tercapai menggambarkan riak kegembiraan dalam hidup berkasih sayang dan tercapainya cita-cita dan harapan para kekasih, misalnya untuk sehidup semati dalam ikatan perkahwinan yang diredhai Allah. Semua orang berhasrat untuk sehidup semati dengan orang yang dicintainya dan kegembiraan akan terukir di wajah apabila segala impian dan harapan menjadi kenyataan.
Laksamana berempat di atas pentas,
            cukup berlima dengan gurunya;
bagai dakwat dengan kertas,
            sudah berjumpa dengan jodohnya.
                                                           
    [Bingkisan Permata, 2001:415]

Pantun di atas menggambarkan seseorang yang telah bertemu dengan jodohnya. Apabila sudah bertemu dan yakin dengan perasaan masing-masing, pasangan tersebut pasti akan menuju kepada ikatan yang diredhai, iaitu ikatan perkahwinan bagi mencapai hasrat untuk hidup bersama dan bahagia. Sesungguhnya, setiap makhluk telah diciptakan secara berpasang-pasangan, dan kita sebagai umat perlu yakin dengan urusan Allah.

5.3 Kasih Terhalang
Sungguhpun pengalaman bercinta cukup manis dan indah, tetapi adakalanya ianya berakhir juga dengan kegagalan. Kegagalan dalam percintaan amat pedih dirasakan oleh mereka yang mengalaminya. Dalam sesebuah perhubungan, tidak semuanya akan berakhir dengan kegembiraan. Hal ini (perpisahan) disebabkan oleh beberapa halangan yang timbul seperti halangan daripada keluarga, perubahan hati, terpaksa berpisah sementara ataupun berpisah buat selama-lamanya. Kisah percintaan yang menceritakan mengenai harapan dan kasih yang diingini, tetapi tidak tercapai (terputus di tengah jalan) akibat sikap tidak setia pasangan diungkapkan dalam pantun di bawah:
Ruak-ruak burung di kali,
            papan dirapat sampaian kain;
awak juga membuang diri,
            sebab mendapat muda yang lain.
                                     
  [Bingkisan Permata,  2001:466]


Pantun di atas berkisar mengenai kegagalan hubungan yang dikatakan berpunca daripada perubahan hati salah seorang daripada pasangan itu. Perubahan hati itu diungkap dengan begitu indah sekali melalui kiasan rangkai kata sudah mendapat muda yang baru. Halangan sementara pula seperti terpaksa berpisah untuk satu tempoh waktu tertentu, dan ini mungkin disebabkan oleh tuntutan kerja atau tugas yang penting, contohnya seperti pantun di bawah:

Apa khabar nasi di daun,
            nasi di dalam bagai nak basi;
apa khabar tinggal setahun,
            tinggal semalam bagai nak mati.

 [Bingkisan Permata,  2001:458]

Dalam pantun di atas, perpisahan yang terjadi walaupun seketika semenangnya amat sukar bagi insan yang sedang bercinta. Hidup berjauhan tanpa pasangan boleh menyebabkan rindu yang berpanjangan.

6.0 BINGKIS PENUTUP
Bingkis Penutup merupakan sub-topik terakhir dalam karya Pantun Melayu: Bingkisan Permata. Bingkis Penutup telah dibahagikan kepada tiga bahagian, iaitu Tanggapan dan Renungan, Salam Perpisahan dan Harapan.

6.1 Tanggapan dan Renungan
Bahagian ini mengetengahkan himpunan pantun berkaitan pengalaman dan etika dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Kamus Dewan Edisi Keempat (2010) menyatakan etika merujuk kepada prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan. Masyarakat merupakan istilah yang digunakan untuk menerangkan komuniti manusia yang tinggal bersama-sama. Etika kehidupan bermasyarakat diketengahkan dalam bahagian ini bagi memberikan panduan dan pengajaran kepada khalayak pembaca agar mengamalkan nilai-nilai positif dan akhlak yang mulia dalam apa-apa jua aspek kehidupan.
Pantun digunakan oleh masyarakat Melayu untuk menggambarkan rasa tidak puas hati terhadap sesuatu dengan menggunakan bahasa yang berselindung atau dengan kata lain secara tidak berterus terang. Melalui pantun, masyarakat Melayu dapat menyembunyikan perasaan sebenar sama ada kesal, kecewa dan dukacita terhadap sesuatu dengan penyusunan kata-kata yang indah. Hal ini bertujuan mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan akhirnya mencetuskan pergaduhan antara mereka.
Ambil bertih dari hulu,
            Isi mari di dalam balang;
      Bersihkan halaman kita dahulu,
            Baru bersihkan halaman orang.
                                                                      
                                      [Bingkisan Permata, 2001: 541]

Pantun di atas merupakan kritikan sosial terhadap orang yang suka mengkritik kesilapan orang lain sedangkan diri sendiri melakukan kesilapan yang sama. Terdapat beberapa peribahasa Melayu yang merujuk kepada sikap ini, misalnya ‘bagai ketam mengajar anaknya berjalan betul’ - menyuruh orang lain membetulkan kesilapan tetapi diri sendiri juga silap, ‘bicarakan rumput di halaman orang, di halaman sendiri rumput sampai ke kaki tangga’ -  cacat cela orang lain nampak, cacat cela sendiri tidak kelihatan dan ‘bintang di langit boleh dibilang, tetapi arang di mukanya tak sedar’. Falsafah yang tersirat di sebalik pantun tersebut membawa amanat dan peringatan tentang peri pentingnya seseorang melihat dan menilai kelemahan diri sendiri sebelum sibuk membetulkan kesilapan orang lain.

Kecil-kecil kacang pelisa,
            Pandai melilit di pagar orang;
Tengok kecil mulutnya bisa,
            Pandai menyakit hati orang.

                                                                                                 [Bingkisan Permata, 2001: 568]

            Pantun di atas mengkritik salah satu sikap buruk yang ada pada manusia, iaitu tidak pandai menjaga tutur kata. Za’ba (1950, dalam Mohd Rashid Md.Idris, 2011: 197) menyatakan bahawa masyarakat Melayu yang dianggap beradat mestilah berbudi bahasa dan baik tutur katanya. Masyarakat Melayu memandang tinggi terhadap budi pekerti yang mulia, sopan santun dan sifat lemah-lembut terutamanya terhadap kaum wanita. Gadis atau wanita yang bersikap kasar dan bermulut celopar dianggap kurang ajar dan sangat menyakitkan hati. Bagi masyarakat Melayu, nilai budi bahasa lebih disanjung tinggi berbanding kecantikan wajah. Seseorang yang memiliki paras yang cantik jelita jika tidak berbudi bahasa tidaklah dipandang orang. Jelaslah budi bahasa itu sendiri mampu menandingi kecantikan dalam erti kata memenangi hati seseorang seperti dalam pantun di bawah:
Anak teruna menanam betik,
            Buah cempedak dalam raga;
Apalah guna berwajah cantik,
            Kalau kurang budi bahasa.

                                                                                                 [Bingkisan Permata, 2001: 100]

Nilai-nilai kejiranan turut diketengahkan dalam bahagian ini. Pelbagai aspek kejiranan telah ditonjolkan dalam pantun Melayu, antaranya ialah nilai tolong-menolong.
Ribut-ribut bawa pukat,
            Melihat gelung di Selat Jawa;
Kita hidup tanda muafakat,
            Tolong-menolong tanda sejiwa.

                                                                                                 [Bingkisan Permata, 2001: 578]
            Pantun di atas memberikan gambaran kehidupan masyarakat Melayu dahulu yang saling tolong-menolong antara satu sama lain. Kegiatan ini dapat memupuk cara hidup yang baik, bertimbang rasa dan sikap prihatin untuk melahirkan masyarakat yang lebih makmur (Mohd Rashid Md.Idris, 2011: 215). Nilai tolong-menolong sememangnya lazim diamalkan oleh masyarakat Melayu tradisi, contohnya dalam kenduri perkahwinan. Mereka bergotong-royong membuat persiapan dan tidak lokek menyumbangkan wang, masa dan tenaga. Keadaan ini turut digambarkan dalam peribahasa Melayu ‘berat sama dipikul, ringan sama dijinjing’ dan ‘bagai aur dengan tebing’.
Masyarakat Melayu juga mengutamakan nilai perpaduan. Bagi masyarakat Melayu, ‘cubit paha kanan, paha kiri terasa sakit juga’ – turut bersama-sama merasakan kesusahan dan penderitaan yang dihadapi oleh anggota keluarga atau masyarakat. Masyarakat Melayu pada zaman dahulu mempunyai hubungan yang mesra dengan jiran tetangga dan menjauhi sikap ‘bagai enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing’. Nilai perpaduan terungkap dalam pantun berikut:
Kalau ke bukit sama mendaki,
            Kalau ke laut sama berenang;
Kalau kita bersatu hati,
            Kerja yang berat menjadi senang.

                                                                                                 [Bingkisan Permata, 2001: 543]
            Keluarga adalah satu daripada institusi penting dalam masyarakat selain daripada ekonomi, pendidikan, politik dan agama. Usaha mewujudkan masyarakat yang harmoni perlulah bermula dari rumah, iaitu melalui hubungan kekeluargaan. Masyarakat Melayu tradisi mempunyai hubungan kekeluargaan yang baik dan erat. Pada masa dahulu, kebanyakan keluarga tinggal berdekatan dengan sanak saudara. Oleh itu, jalinan hubungan kekeluargaan sangat erat.
Dapat seekor ikan tenggalan,
            Lalu ditaruh di atas peti;
Saudara-mara dapat berkenalan,
            Bertambah mesra kasih di hati.

                                                                                                 [Bingkisan Permata, 2001: 543]
            Pantun juga digunakan sebagai medium untuk berhibur. Pada zaman dahulu, masyarakat Melayu akan berhibur dengan melafazkan pantun-pantun bersifat jenaka atau mengusik setelah lelah bekerja dan pada waktu lapang. Pantun juga dijadikan sebagai lirik dalam lagu-lagu Melayu lama seperti lagu Melayu asli, keroncong, dondang sayang, zapin, ghazal, canggung, seloka dan sebagainya. Contohnya Pantun Cik Busu Pandai Membilang Malam versi Terengganu.
Kata Cik Busu pandai membilang malam:
Malam ini malam kese-se
            Parang dewangsa
                        Hendak memarang gunung sebuah
            Kata Cik Busu pandai berkata
                        Kata sepatah tiada berubah.Kata Cik Busu pandai membilang malam:
Malam ini malam kedua-we
            Dua di kayu anak
                        Mari disumpit dengan sumpitan
            Orang berdua berdukung anak
                        Macam gunung bersahutan.
                                                                                                      [Bingkisan Permata, 2001: 586]


6.2 Salam Perpisahan
Selain berfungsi untuk mendidik dan memberikan pengajaran, pantun juga digunakan untuk menzahirkan dan meluahkan perasaan suka, gembira dan sedih. Bahagian ini menghimpunkan pantun perpisahan – pantun ucapan selamat tinggal, pantun memohon kemaafan dan harapan bertemu lagi serta pantun akhir majlis.
Hari ini merendang jagung,
            Hari esok merendang serai;
Hari ini kita berkampung,
            Hari esok kita bercerai.

Hari ini merendang serai,
            Hari esok merendang ringgi;
Hari ini kita bercerai,
            Ada umur bertemu lagi.

                                                                                                 [Bingkisan Permata, 2001: 606]

Pantun tersebut menggambarkan hakikat kehidupan yang sentiasa berputar dan akan dilalui oleh manusia, iaitu perpisahan. Setiap sesuatu yang bermula akan ada pengakhirannya. Begitu juga dengan pertemuan, pasti ada titik perpisahannya. Hanya doa dan harapan diluahkan moga akan adanya pertemuan pada masa akan datang.
Hinggap mari di pohon remunia,
            Jauh dari pohon meranti;
Kami mencabut sedak rebana,
            Majlis berpantun mohon berhenti.

                                                                                                 [Bingkisan Permata, 2001: 606]

            Pantun ini menggambarkan kesopanan yang menjadi amalan masyarakat Melayu. Pantun digunakan untuk mengakhiri majlis dengan ungkapan meminta izin sebagai tanda menghormati tetamu yang menghadiri majlis tersebut. Pada akhir atau penghujung sesuatu majlis, pantun digunakan bagi melahirkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada mereka yang terlibat. Permohonan maaf juga disampaikan sekiranya terdapat tutur kata atau perbuatan yang menyinggung hati dan perasaan. Penggunaan kata-kata yang indah dalam menyampaikan perasaan akan memberikan kesan yang mendalam kepada orang yang menerimanya. Hal ini jelas menunjukkan bahawa masyarakat Melayu amat mementingkan budi bahasa dalam apa jua keadaan.
Kalau ada jarum yang patah,
            Jangan disimpan di dalam peti;
Kalau ada silap dan salah,
            Jangan disimpan di dalam hati. 

                                                                                                 [Bingkisan Permata, 2001: 607]

6.3 Harapan
Bahagian ini menghimpunkan pantun-pantun yang menggambarkan harapan seseorang agar hak miliknya dikembalikan dalam keadaan yang baik dan sempurna. Dalam konteks Bingkisan Permata, pantun ini diletakkan pada bahagian pengakhiran berkemungkinan bagi menyampaikan harapan pengkaji agar khazanah pantun Melayu dipelihara dengan baik dan tidak dirosakkan nilai keindahannya.
Bunga anggerik di atas pagar,
            Pagar bersasak dengan pintunya;
Jangan tercabik jangan terbakar,
            Jangan rosak barang suatunya.

                                                                                                 [Bingkisan Permata, 2001: 609]7.0 KESIMPULAN
Pantun adalah karya agung Melayu yang mencerminkan nilai-nilai hidup dan sosial masyarakat Melayu. Keagungan itu bukan sahaja dalam falsafah, pegangan, tema dan maksud yang disampaikan, tetapi juga dalam rangkap kata-kata yang menjadi wadah nilai dan tanggapan itu. Kata-kata yang terdapat dalam pantun adalah padat, bernas, tepat dan berkesan. Pantun bersifat fungsional, iaitu bukan sahaja bertujuan untuk mendidik dan membimbing tetapi juga untuk menghiburkan khalayak yang mendengarnya.
            Pantun adalah alat komunikasi yang sangat istimewa kerana bahasanya yang tepat dan mempunyai mesej untuk mendidik masyarakat. Setiap rangkap pantun sudah diukur terlebih dahulu dan kemudian baru digunakan. Keistimewaan bahasa dalam pantun menunjukkan kebijaksanaan orang Melayu dalam mendidik masyarakat supaya beradat dan beradab (Mohd Rosli Saludin, 2005). Banyak nilai baik dalam pantun yang boleh kita amalkan dalam kehidupan kerana boleh mewujudkan perpaduan orang Melayu, Islam dan rakyat di negara kita. 


BIBLIOGRAFI
Abdullah Hassan, Aripin Said & Ainon Mohd (2005). Koleksi pantun untuk majlis perkahwinan  dan persandingan Melayu. Kuala Lumpur: PTS Litera Utama.
Aminudin Mansor (2013). Adab baik akhlak cantik. Diperoleh pada April 28, 2013 daripada www.utusan.com.my.
Harun Mat Piah (2001). Pantun Melayu: bingkisan permata. Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan dan Dewan Bahasa dan Pustaka.
Harun Mat Piah (2009). Diperoleh pada April 30, 2013 daripada www.dbp.gov.my.
Kamus dewan edisi keempat (2010). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Mohamad Ali Majod (2006). Pantun kasih sayang. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.
Mohd Rashid Md Idris (2011). Nilai Melayu dalam pantun. Tanjong Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris.
Mohd Rosli Saludin (2006). Bahasa dalam pantun dan keistimewaannya [versi elektronik]. Diperoleh pada April 30, 2013 daripada www.scribd.com.
Sulaiman Masri, Abdullah Yusuf dan Mohd Ra’in Shaari (2006). Bahasa Melayu dimensi        pengajaran dan pembelajaran. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.
Zainal Abidin Borhan (1984). Kumpulan pantun Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.No comments:

Post a Comment